07-FormRegister

Kontakt oss

JIlL Grorud -  Jernbane Idrettsforbund Grorud


E-post til styret sendes til: grethe.moe@mantena.no

Besøksadresse/internadresse:
Eilert Smiths vei 1
0975 OSLO
Se ellers styret og de forskjellige utvalgene for flere e-postadresser.